ข่าวด่วน

ข่าวด่วน   |   August 12, 2021

แนะนำ ‘ประกันโควิด’ ทุกเรื่องที่ต้องรู้ ของ คนไทยในต่างแดนต้องการ ‘เดินทางเข้าประเทศ’

แนะนำ ‘ประกันโควิด’ ทุกเรื่องที่ต้องรู้ ของ

แนะนำ ประกันโควิด ทุกเรื่องที่ต้องรู้ของ ‘คนไทยในต่างแดนต้องการ เดินทางเข้าประเทศ’ เพื่อความปลอดภัย กลับบ้านอย่างราบรื่นปลอดภัย

ประกันโควิด – เป็นปกติที่เราจะต้องกลับมายังบ้าน หรือเยี่ยมยืนครอบครัวของตัวเอง ณ ประเทศบ้านเกิดของเรา ถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินั้น คนไทยที่ต้องการ เดินทางเข้าประเทศ ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทำให้การเดินทางเข้าประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่สำหรับคนไทย ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ออกข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมาจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร แผนการเดินทางต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

วันนี้ The Thaiger ยินดีนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่คนไทยทุกคนที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยควรรู้

บุคคลไทยที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักร

1.บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

2. มีหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน (หรือเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD) กรณี หนังสือเดินทางหมดอายุและต้องการเดินทางเร่งด่วน ให้ยื่นเรื่องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD ต่อสำนักงานกงสุล-สถานทูตตามรัฐ/ประเทศที่อยู่อาศัย

แนะนำ ประกันโควิด ทุกเรื่องที่ต้องรู้ของ ‘คนไทยในต่างแดนต้องการ เดินทางเข้าประเทศ’ เพื่อความปลอดภัย กลับบ้านอย่างราบรื่นปลอดภัย

ประกันโควิด – เป็นปกติที่เราจะต้องกลับมายังบ้าน หรือเยี่ยมยืนครอบครัวของตัวเอง ณ ประเทศบ้านเกิดของเรา ถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินั้น คนไทยที่ต้องการ เดินทางเข้าประเทศ ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทำให้การเดินทางเข้าประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่สำหรับคนไทย ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ออกข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมาจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร แผนการเดินทางต่าง ๆ ให้ครบ

วันนี้ The Thaiger ยินดีนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่คนไทยทุกคนที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยควรรู้

บุคคลไทยที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักร

1.บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

2. มีหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน (หรือเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD) กรณี หนังสือเดินทางหมดอายุและต้องการเดินทางเร่งด่วน ให้ยื่นเรื่องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD ต่อสำนักงานกงสุล-สถานทูตตามรัฐ/ประเทศที่อยู่อาศัย

การจัดซื้อตั๋วเครื่องบินและที่พักกักตัว เดินทางเข้าประเทศไทย

ในการซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องวางแผนให้ชัดเจน เพื่อให้การเดินทางราบรื่น สะดวกสบายไม่ติดขัด รวมไปถึงการจองที่พัก ที่มีความแตกต่างจากการพักผ่อนในสถานการณ์ปกติซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี โดยมีข้อแนะนำดังนี้

จัดหาตั๋วเครื่องบิน

จะเป็นการเดินทางด้วย เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ผู้เดินทางสามารถจัดซื้อตั๋วกับสายการบินที่ร่วม semi-commercial flight หรือช่องทางอื่นได้

ข้อมูลการจัดซื้อตั๋วแบบ semi-commercial flight – การจัดซื้อตั๋ว [ตารางสายการบิน]

สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) – มีกำหนดถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564

จัดหาที่พักกักตัว

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทยและทุกสัญชาติที่เดินทางถึงประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ดูข้อมูลรายชื่อโรงแรมได้ที่ Alternative State Quarantine (ASQ/AQ) – www.thaiembdc.org/asq

กักตัว 14 วัน ที่โรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ) และต้องจ่ายค่าที่พักเอง

ยกเว้น การเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ Phuket Sandbox ให้ปฏิบัติตามหลัก Phuket Sandbox

ช่องทางการสำรองสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) มีดังต่อไปนี้

1.สำรอง AQ Package กับโรงแรมโดยตรง (ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.thaiembdc.org/asq)

2.สำรอง AQ Package ผ่านเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ entrythailand.go.th / asqthailand.com / asq.locanation.com / asq.ascendtravel.com / agoda.com/quarantineth

ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบใบยืนยันการสำรองที่กักกันตัวแบบ AQ ในการขอเอกสาร COE ด้วย

วิธีการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE)

1. ลงทะเบียนที่ “coethailand.mfa.go.th”

ผู้เดินทางกรอกข้อมูล และแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ (ใช้ไฟล์ JPEG หรือไฟล์ PDF) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก รอผลการอนุมัติ pre-approve ภายใน 3 – 7 วัน

คำเตือน หากอยู่ในขั้นตอนลงทะเบียน จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ / ในกรณีเที่ยวบินยกเลิก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอแก้ไข (unlock) COE ใหม่

2. จัดหาและอัพโหลด ตั๋วเครื่องบินและที่พัก ASQ เพื่อ “ยืนยันการเดินทาง”

ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดซื้อตั๋วแบบ semi-commercial flight ข้อมูลการจองโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ) เมื่อได้รับการอนุมัติ pre-approved แล้วให้อัพโหลดตั๋วเครื่องบิน ภายใน 15 วัน

3. เตรียมรับหนังสือรับรอง (COE)

เมื่ออัพโหลดเอกสารและยืนยันการเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะออก COE ให้ภายใน 3 – 7 วัน ให้ตรวจสอบผล โดยใช้หมายเลข 6 หลักได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”

ผู้ที่ได้รับอนุมัติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล” ผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางอีเมลเพื่อขอเอกสารเพิ่ม

กรณีที่เที่ยวบินยกเลิก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอแก้ไข (unlock) COE ใหม่

ทำประกันโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

และที่สำคัญที่สุดอีกอย่างก็คือประกันภัยโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกัน และอำนวยความสะดวกในระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย สำหรับคนไทยในต่างแดน The Thaiger พบว่าก็มีกรมธรรม์ประกันภัยที่รองรับการเดินทางเข้าประเทศอย่าง แพ็คเกจประกันภัยโควิด-19 – “สวัสดี ไทยแลนด์” (AXA Sawasdee Thailand) จากทาง AXA

ความน่าสนใจของ แพ็คเกจประกันภัยโควิด สวัสดี ไทยแลนด์ ของ AXA คือ สิทธิประโยชน์ ที่มีแผนสำหรับคนไทยนั้นด้วย

สำหรับผู้เอาประกันสัญชาติไทยที่มีความสนใจเเผนประกัน เเอกซ่า สวัสดีไทยเเลนด์ แผนประกันนี้สามารถใช้ประกอบการสมัคร Certificate of Entryในการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Phuket Sandbox หรือ Samui Plus ของผู้เอาประกันสัญชาติไทยได้

ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตไทยในพื้นที่ของท่านเกี่ยวกับระยะเวลาของเเผนประกันที่ท่านต้องสมัครในการยื่นขอ COE เเผนประกันนี้ผู้เอาประกันต้องอยู่่นอกประเทศไทยในวันที่เริ่มเอาประกันเเละเป็นเเผนประกันการเดินทางเเบบ กรมธรรม์รายเที่ยว