เทคโนโลยี

IT

เทคโนโลยี   |   September 20, 2021

UN เรียกร้องให้มีการทำข้อบังคับป้องกันอันตรายจากระบบ AI

สหประชาชาติ (UN) ได้เรียกร้องให้มีการชะลอการใช้งานระบบ AI

สหประชาชาติ (UN) ได้เรียกร้องให้มีการชะลอการใช้งานระบบ AI ไม่ให้กว้างขวาง จนกว่าจะมีข้อบังคับที่ดี และโปร่งใสกว่าในขณะนี้ เพื่อป้องกันอันตรายในหลายด้านจากใช้งาน

เมื่อวานนี้ (15 ก.ย. 2564) – สหประชาชาติ (United Nations – UN) ได้ทำการเปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ที่มีใจความสำคัญถึง การให้มีการชะลอการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent – AI) ไม่ให้กว้างขวางไปก่อน จนกว่าจะมีการบัญญัติ หรือกำหนดข้อบังคับ/กฎหมายที่ดี และมีความโปร่งใส่ในการใช้งานระบบดังกล่าวให้มากกว่านี้

Michelle Bachelet, กรรมธิการขั้นสูงสำหรับด้านมนุษยชน ได้กล่าวว่า ระบบ AI นั้น สามารถที่จะเป็นกำลังในด้านที่ดีได้ แต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นสิ่งที่มีผลในแง่ลบ จนถึงขั้นวิกฤติได้ ถ้ามีการใช้งานโดยไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ตามเนื้อหาของรายงานวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น ได้กล่าวว่า ระบบ AI นั้น สามารถจะส่งผลในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นส่วนตัว, สุขภาพ, การศึกษา เช่นเดียวกันกับด้านสิทธิในการเคลื่อนไหว, การแสดงออก และการรวมตัวกันของผู้คน

รายงานของ Bachelet ยังได้กล่าวอีกว่า เนื่องด้วยการเติบโตของการใช้งานอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้การศึกษาถึงวิธีการในการทำงานของระบบ AI ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวข้อมูล, สะสมกักเก็บข้อมูล และการใช้งานข้อมูล ถือว่าเป็นหนึ่งในคำถามในด้านสิทธิมนุษยชนที่เร่งด่วนที่สุดเท่าที่เคยมีมา

“ความเสี่ยงในการแบ่งแยกมีการเชื่อมต่อกับการตัดสินใจที่ผลักดันโดย AI – การตัดสินใจที่สามารถเปลี่ยนแปลง, กำหนด หรือทำลายชีวิตของมนุษย์ได้ – ถือว่าเป็นอะไรที่เกินไป”

Bachelet ได้กล่าวประมาณว่า “เราไม่สามารถที่จะเล่นวิ่งไล่จับในประเด็นนี้ได้อีกต่อไป เนื่องด้วยระบบ AI ได้ให้พลังอำนาจอย่างไร้ซึ่งขีดจำกัด และสามารถจะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนที่ว่าเราไม่สามารถปฏิเสธพลังของ AI ได้ แต่ดังนั้นแล้วเราจึงต้องมีการกำหนดทิศทางของการใช้งานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ที่ดีสุดแก่พวกเราทุกคน”